Dirvožemio tyrimai

Dirvožemio derlingumas yra jo pajėgumas aprūpinti augalus maisto medžiagomis ir vandeniu. Dirvožemio derlingumą nulemia dirvožemio tipas, granuliometrinė sudėtis, vandens ir maisto medžiagų rėžimas, organinių medžiagų kiekis ir taikomos agrotechnikos priemonės. Svarbiausi agrocheminiai parametrai, apibūdinantys dirvožemio derlingumą, yra dirvožemio reakcija pH, organinių medžiagų, augalų pasisavinamo fosforo ir kalio ir kt. elementų kiekiai.

Natūralus dirvožemio derlingumas labai skiriasi. Mes padėsime jums geriau tai pažinti ir pasiūlysime optimaliausią sprendimą trąšų panaudojimui.

Kaip tai vyksta?

LAUKO PLANAS – lauko ribų sudarymui yra naudojamas keturratis motociklas su GPS (globalinės padėties nustatymo) įranga, kuri fiksuoja esamą padėtį realiame laike iki 10 taškų per sekundę tiklsumu.

 

DIRVOŽEMIO ĖMINIAI   dirvos ėminių surinkimui laukas padalinamas į tam tikro dydžio kvadratus, atsižvelgiant į dirvos struktūrą, derlingumo variaciją ir kitus faktorius. Dirvožemis paimamas iš 10-30 cm gylio naudojant automatinį dirvožemio surinkimo aparatą “Wintex 1000”. Vidutiniškai iš hektaro yra paimama 10-16 ėminių. Ėminių paėmimo vietos yra fiksuojamos DGPS imtuvu.

 

TYRIMAI – dirvožemio ėminių tyrimai  atliekami LŽI Agrocheminių tyrimų laboratorijoje ir pagal gautus rezultatus sudaromi dirvožemio maisto medžiagų (P, K, pH, humuso ir kt.) kiekio žemėlapiai.

REKOMENDACIJOS – kiekvienam laukui yra paruošiami atskiri maisto medžiagų kiekio žemėlapiai: P, K ir pH. Šie duomenys aiškiai parodo lauko vietas, kurioms reikalingos didesnės arba mažesnės trąšų normos, arba jų visai nereikia. Pagal dirvožemio maisto medžiagų kiekio žemėlapius ir taip pat atsižvelgiant į dirvožemio mechaninę sudėtį, auginamą kultūrą, kiekvienam laukui yra paruošiamas kintamos tręšimo normos planas.

 

 KODĖL YRA NAUDINGA PASIRINKTI ŠIĄ PASLAUGĄ?

 

  • Sumažėja trąšų poreikis, nes trąšos naudojamos tik tose lauko vietose, kur reikia.
  • Pagerėja lauko pelningumas ir derlingumas, nes yra suvienodinamas dirvožemio maisto medžiagų ir pH balansas visame lauke.
  • Išlaidos trąšoms sumažėja apie 30%.
  • Nepriklausomi dirvožemio tyrimų rezultatai suteikia didesnę galią derantis su trąšų pardavėjais.
  • Mažesnis trąšų sunaudojimas sumažina žalingą poveikį gamtai.

Susiekite su mumis

susisiekite